Slide
Play

 HVAD ER “THE OMM”?

 

 

The OMM is designed to test your abilities in the mountains. Anyone can get up Scafell Pike on a sunny day, but can you make good decisions when the clag comes in, visibility has gone, you’re tired, you’re wet, cold & there’s no paths to follow? 

Held at the end of October to guarantee bad weather. To compete you’ll need a team mate, mountain experience & dogged resilience. 

It’s all about decision making, what kit you’ll need, what route to take, how hard to push & what to do when you get lost… which you will.

It’s not easy, at times soul destroying, but the experience is unmissable!

the omm
UK2017_1526
UK2017_1450
UK2017_1703
UK2017_1065
UK2017_1945
UK2017_1962
UK2017_2146
The omm
UK2017_0844
uk2017_1288-e1535368485897
uk2017_1315-e1535368214826
uk2017_0782-e1535368246939
previous arrow
next arrow

THE CHALLENGE:

Ved startlinjen vil du få udleveret et kort over løbsområdet. Du skal selv planlægge en rute for at finde dine checkpoints og afslutte ved halvvejslejren om aftenen. For at gennemføre løbet skal du være selvforsynende og bære alt, hvad du har brug for til de 2 dage, inklusive halvvejslejren. Dag 2 får du nye checkpoints at finde, og løbet slutter tilbage ved eventcentret.

Vælg nu, hvilken rute du vil tage…

LINE COURSES

Det hurtigste hold til at besøge alle checkpoints i en bestemt rækkefølge vinder.

Enhver rute er tilladt. Vælg mellem 3 distancer. Flere detaljer nedenfor…

SCORE COURSES

Du har 7 timer til at finde så mange checkpoints som muligt, GO!!!

Højeste score vinder. Vælg mellem 3 distancer. Flere detaljer nedenfor…

EVENT DETALJER

 

REGLER OG OPFØRSEL

KONKURRENCEREGLER OG OPFØRSEL.

For at afvikle konkurrencen på et fair og lige grundlag for alle deltagere og sikre sikkerheden, er det nødvendigt at anvende regler, der styrer deltageres adfærd, påklædning og udstyr. Disse regler, som er angivet nedenfor, vil blive håndhævet STRENGT. Enhver, der overtræder disse regler, vil automatisk blive diskvalificeret og kan blive udelukket fra fremtidige begivenheder.

 1. DEN GYLDNE REGEL – Umildbart efter registreringen, skal deltagere rapportere til Eventcentret for at aflevere deres tidtagningstag, senest kl. 16.30 søndag, uanset om de har fuldført ruten eller ej. Uden det bliver holdet anset som savnet, og der vil blive iværksat en eftersøgning! Bemærk, at hvis du undlader at returnere tagen, inden du forlader eventområdet, kan du være ansvarlig for eventuelle redningsomkostninger.
 2. Aldersgrænser – I Elite-klassen skal alle deltagere være 18 år på konkurrencedagen, og mindst én person fra hvert hold skal være mindst 20 år gammel. I andre klasser A, B og Score-kurser skal alle deltagere være mindst 16 år på konkurrencedagen, og mindst én person fra hvert hold skal være 18 år eller ældre.
 3. Aldersgrænser – I Elite-klassen skal alle deltagere være 18 år på konkurrencedagen, og mindst én person fra hvert hold skal være mindst 20 år gammel. I andre klasser A, B og Score-kurser skal alle deltagere være mindst 16 år på konkurrencedagen, og mindst én person fra hvert hold skal være 18 år eller ældre.
 4. Tidligere erfaring – Et minimum af bjerg-erfaring, navigations- og udendørsfærdigheder er afgørende, og detaljer om tidligere erfaring skal oplyses på tilmeldingsformularen.
 5. At blive sammen – Begivenheden er for hold på to eller tre personer (se regel 6), og holdene skal opretholde kontakt (tæt nok til at kommunikere med stemme) gennem hele konkurrencen. Begge holdmedlemmer skal besøge kontrolstederne sammen og bære alt deres udstyr. Det vil sige, at holdet til enhver tid skal have begge rygsække i deres besiddelse. Hvis et holdmedlem ikke kan fortsætte, trækker hele holdet sig – den eneste undtagelse er i tilfælde af en nødsituation, hvor konkurrenterne selv skal udøve deres eget skøn for at tage passende handlinger, herunder at efterlade en partner i et varmt og sikkert miljø for at søge hjælp. Kortet indeholder et nødtelefonnummer, og mobildækning er tilgængelig i de fleste højtliggende områder.
 6. Hold på tre. Hold på tre kan også deltage i OMM, dette giver mulighed for dem der gerne vil konkurrere, men ikke har en makker, at deltage i overensstemmelse med vores ethos om at opmuntre så mange som muligt til at komme ud og ansvarligt bruge vores vilde områder. Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle holdmedlemmer bruge ét telt lørdag aften for at sikre, at ingen er alene. Kontakt emma@theomm.com for at tilføje en tredje holdmedlem.
 7. Out of Bounds (OOB) – OOB-områder og obligatoriske overgangspunkter er markeret på konkurrencens kort og skal respekteres.
 8. Udstyr – Holdene skal bære eller have alt det udstyr og tøj med, som er på den officielle udstyrsliste. Dette er det absolutte minimum for sikkerhed og overlevelse. Du vil blive bedt om at gennemføre en online udstyrskontrol og sikkerhedserklæring, inden du ankommer til arrangementet.
 9. Udstyrskontrol – Deltagerne skal tillade, at deres udstyr undersøges af løbsansvarlige til enhver tid.
 10. Nødrationer – Efter afslutningen af ​​løbet skal alle deltagere stadig have tilstrækkelige nødrationer til rådighed.
 11. Starttider/Lukketid for ruterne – Starttider for begge dage vil blive vist på begivenhedsdetaljerne, og lørdag og søndags ruter vil blive vist på kortet og skal klart overholdes. Hold der ikke når at fuldføre inden for rute-tiderne kan blive diskvalificeret eller (hvis det er lørdag) kan få lov til at fortsætte, men markeret som “Timed Out” efter arrangørens skøn.
 12. Tidtagningstag – Sport Ident-tidtagningstags udleveres til hvert hold ved registreringen (fastgjort til håndleddet). Hvis en deltager mister eller beskadiger tidtagningstaget, vil deltageren blive opkrævet omkostningerne for udskiftning (i øjeblikket £30,00).
 13. Konkurrence-området – Deltagere må ikke forsøge at opnå en unfair fordel ved at udforske konkurrence-området før begivenheden.
 14. GPS/Mobiltelefoner – Du skal bære en fuldt opladet mobiltelefon til brug i en nødsituation. Disse eller enhver GPS-enhed (herunder ure) kan bæres, MEN må ikke bruges til navigation. En højdemåler kan bruges, men bemærk venligst: vi kan fjerne højdedataene fra kortene. Ethvert hold, der bruger deres mobiltelefon eller andre elektroniske enheder til kommunikations- eller navigationsformål, undtagen i tilfælde af nødsituation, vil blive diskvalificeret fra begivenheden. Dette inkluderer på overnatningspladsen. Vi stoler på vores konkurrenters integritet til at følge denne regel. (medmindre vi fjerner alle elektroniske enheder fra hver enkelt konkurrent, er der ingen anden måde for os at håndhæve dette på).
 15. Opførsel – Deltagere, der efter arrangørernes mening handler på en måde, der bringer begivenheden i miskredit eller unødvendigt bringer andre deltagere eller løbsansatte i fare, vil blive diskvalificeret og kan blive udelukket fra fremtidige begivenheder.
 16. Hunde – Ingen hunde er tilladt i konkurrenceområdet.
 17. Bål – Der må ikke bruges/laves åben ild nogen steder på ruten eller på lejrpladsen om natten.
 18. Støj – I midtvejs-lejren er der ingen unødvendig støj tilladt efter kl. 22.00.
 19. Ulovlige stoffer – Ulovlig narkotikabrug vil ikke blive tolereret ved OMM. Medbring ikke eller brug stoffer. Enhver form for narkotikabrug vil blive anmeldt til politiet.
 20. U18 – Skal være ledsaget af en passende og ansvarlig voksen værge. Værge er ansvarlig for barnets velfærd.

TILMELDINGSFRISTER, ÆNDRINGER OG ANNULLERINGER AF TILMELDINGER

TILMELDINGSFRIST
Tilmelding lukker onsdag 11. oktober 23. medmindre arrangementet er udsolgt inden da.

ÆNDRINGER I DIN TILMELDING
Ændringer kan foretages helt frem til tilmelding, når du ankommer. Onlineformularen til ændringer vil være tilgængelig snart.

ANNULLERING ELLER ÆNDRINGER I TILMELDINGER

For eventuelle aflysninger modtaget op til 3 måneder før begivenheden (31. juli 23), kan en refusion (-10 % administrationsgebyr) foretages ved at sende en e-mail til emma@theomm.com. Efter denne dato kan vi ikke tilbyde refusion, da vi allerede har betalt for din deltagelse. Arrangementet afvikles på non profit basis og en af måderne til at holde omkostningerne så lave som muligt er at aftale antal så langt før arrangementet som muligt, hvorfor det bliver dyrere at deltage, når vi kommer tættere på. begivenheden. Af disse grunde er vi heller ikke i stand til at udskyde tilmeldinger til fremtidige arrangementer.

HVAD SKER DER UNDER LØBET

STARTTIDER

Du vil blive underrettet om dit starttidsvindue pr. e-mail ca. 2 uger før arrangementet.

Vi prioriterer de tidlige starttider til kategorihold (kvinder, veteraner, blandet og familiehold). Derefter efter dato for indtastning.

DAG 1 – START

Beliggenhed.

Ruten vil være skiltet fra campingområdet – lidt over 2 km gåtur på flade stier/spor. Sørg venligst for at afsætte tilstrækkelig tid til at nå starten. Der vil være meget begrænsede toiletter tilgængelige ca. 500 m fra starten, så gå på toilettet inden du begynder din tur!

Starttider dag 1

Fra kl. 08.00 for alle klasser undtagen Short Score (kl. 09.00).

Startlinjen

Vent tæt på startlinjen, indtil dit tildelte starttidsvindue åbner. Din racetid starter, når du putter din tidtagningstag i startboksen. Hvis du er forsinket, vil du skulle tilpasses i den næste det næste tilgængelige tids-slot, som kan tage noget tid.

Kort.

Vi bruger 1:40000 Harvey Maps. Kortet er trykt på polypropylen syntetisk papir, som er vandtæt, rivsikkert, nemt at folde og 100% genanvendeligt.

Ved startlinjen vil du modtage kortet til din rute (et nyt hver dag), som vil vise alle checkpoint-områder. The Legend listes checkpoint-koderne, grid ref, beskrivelser, score cource  point og kontrol og lukketider. Det er meget vigtigt, at du læser alt denne information.

For at sikre, at startområdet ikke bliver overfyldt, skal du flytte dig væk fra starten, før du begynder din ruteplanlægning.

DAG 1 AFSLUTNING.

Begge medlemmer af et hold skal slutte sammen – hvis i ikke afslutter som et hold vil det føre til diskvalifikation. Vær opmærksom på at besøge de sidste poster på begge dage. Dette er en almindelig fejl, der fører til diskvalifikation.

Umiddelbart efter afslutningen på Dag 1 skal du følge den afmærkede rute til downloadstationerne, hvor du skal aflæse din tidtagningstag og få en udskrift, der viser de besøgte poster, med point og splittider. Flyt dig væk fra området og tjek derefter din udskrift. Hvis noget er forkert, eller du er nødt til at rapportere, at du har stemplet manuelt, skal du gå videre til forespørgselspunktet længere nede ad linjen. Sørg for at beholde din tidtagningstag til brug næste dag.

Alle deltagere, der ønsker at starte på dag 2, skal:

Afslutte dag 1 sammen og have gennemført dag 1-ruten korrekt senest kl. 20:00. Have camperet på den officielle campingplads natten over. Ikke have overtrådt nogen af konkurrencens regler.

Ad hoc hold af dag 1-deltagere kan få lov til at starte på dag 2 som ikke-konkurrencehold efter arrangørernes skøn.

Udgå / opgive

Enhver deltager, der trækker sig fra løbet på overnatningspladsen, der er fastsat af arrangøren, skal selv finde vej tilbage til Eventcentret. Transport tilbage til Eventcentret er kun tilgængelig i tilfælde af alvorlig skade. Hold, der trækker sig tilbage på første dag, uden at nå frem til overnatningspladsen, antages at have camperet uafhængigt af hinanden om natten. Disse hold skal så vidt muligt informere Event HQ om dette via mobiltelefon eller via en anden hold eller marshal.

Udstyrskontrol

Stikprøvekontrol af udstyr kan forekomme på de overnatningspladser.

LØRDAG AFTEN OVERNATNINGPLADS

Kun de officielle toiletfaciliteter på overnatningspladsen må benyttes, og al affald skal medbringes – der vil ikke være en container. Hvis du ikke har affald og bliver tjekket for udstyr ved målet, vil vi gerne vide hvorfor!

Som en forholdsregel anbefaler vi, at du koger alt vand.

Overnatningspladserne er forbudt område for alle undtagen deltagere og løbsansvarlige.

DAG 2 START (SØNDAG)

Dit starttidsinterval for dag 2 vil være blevet sendt til dig pr. e-mail 2 uger før begivenheden, MEN læs videre, da dette kan ændre sig, hvis du slutter sent på dag 1 eller er inkluderet i de seedede starter.

Hold, der afslutter efter kl. 18:00 på dag 1, vil blive tildelt et nyt startinterval fra kl. 07:00-07:15.

Seedede starttider

Der vil være en seedet start mellem 07:00-07:30 for de førende hold i hver kategori på dag 1 for alle baner undtagen Short Score, som vil have en seedet start fra 08:00-08:30.

Starttidspunkterne for holdene i den seedede start vil blive vist på lejrpladsen lørdag aften så hurtigt som muligt efter kl. 18:30.

HUSK at tjekke tavlen lørdag aften for at se, om du er i den seeded start eller har fået tildelt en tidligere starttid. Du kan have gjort det bedre end du tror!

DAG 2 – MÅL

Målstregen vil være vist på deltagernes kort. Par skal afslutte sammen. Hvis I ikke afslutter som et hold, vil det føre til diskvalifikation.

Efter I har afsluttet, tag jer en kop vand og/eller varm saft og gå direkte til at aflevere jeres tag. I vil modtage en printudgave, der viser de besøgte kontrolposter, med point og splittider. Flyt venligst væk fra området og tjek printudgaven. Hvis der er noget galt, eller du er nødt til at stemple manuelt, skal du gå videre til undersøgelsespunktet længere nede af linjen.

Dit tag og team-tracker vil blive fjernet, og derefter kan I gå til madområdet. Venligst hold fast i jeres resultatseddel og vis denne til dem, der serverer maden, da dette vil berettige jer til et varmt måltid, der er frisklavet af vores kokke!

Udstyrskontrol: Der kan foretages stikprøver på udstyret ved målet.

KONTROL- OG BANEAFLUKNING

Alle baner vil blive lukket kl. 16:00 på dag 2; hvis du kommer tilbage efter dette tidspunkt, vil du være tidsmæssigt ude.

Kontroller vil blive lukket og kan fjernes før kl. 16:00 afhængigt af deres afstand fra målet. Tidspunktet for kontrollukning vil blive vist på kontrolbeskrivelsesarket. Hensigten er at bringe fjerntliggende kontroller ind så hurtigt som muligt for at informere en søgning efter manglende hold, hvis det bliver nødvendigt.

“PUNCHING” VED EN KONTROLPOST

Hver kontrolpost vil have et standard orienteringsflag med en to-bogstavs kode, en SportIdent kontrolstation og en standby pin punch. Hvert hold vil blive udstyret med en SportIdent tidtagningstag. Tidtagningstags er små plastikpinde med en elektronisk chip i den ene ende. Den skal stikkes i hullet i en kontrolstation for at registrere, at holdet har besøgt kontrolposten. Kontrolstationen giver en hørbar bip-lyd og et visuelt blink for at bekræfte, at stikket er blevet registreret.

Nogle kontrolposter vil have 2 eller 3 stationer tilgængelige for at undgå køer – du kan stikke i hvilken som helst station ved en given kontrolpost. I det usandsynlige tilfælde, at kontrolstationen ikke registrerer, bedes du registrere dit besøg på dit kort ved hjælp af den manuelle pin punch i det angivne felt og rapportere dette til marshals og efter du passerer gennem målstregen.

Mange kontrolposter vil blive bemandet af løbsofficials, som vil forsøge at registrere tiden for hvert hold, der passerer gennem kontrollen. Venligst hjælp kontrolofficials ved tydeligt at annoncere dit holdnummer og klassepræfiks, dvs. E, A, B osv. Hold opfordres til ikke at bruge kontrolposterne som hvilesteder eller til at indtage forfriskninger, da dette distraherer kontrolofficials og viser tilkommende teams, hvor kontrolstederne er.

SI-TAGS

SI-taggen vil blive fastgjort løst omkring din håndled under registreringen ved hjælp af en forseglet håndledsrem. Denne skal blive siddende hele weekenden og blive klippet af dig enten når du er færdig eller hvis du trækker dig tilbage, men kun på Eventcentret. Du risikerer at blive diskvalificeret, hvis du fjerner taggen fra dit håndled. Du vil hurtigt vænne dig til at bære taggen på dit håndled. Håndled kan hæve op under motion, men så længe det er fastgjort løst, vil du næsten ikke bemærke, at du bærer den natten over. Hvis du mister, ødelægger eller tager en tag med hjem, er omkostningerne for dens erstatning i øjeblikket £30,00. Brug af din egen tidtagningstags er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager.

Sikkerhed

Taggen har dit holdnummer trykt på den og er en vigtig sikkerhedskontrol for at finde ud af, hvem der stadig er ude på banen.

Tagge SKAL returneres til eventcentret senest kl. 16:30 på søndagen, inden du forlader konkurrenceområdet: Manglende tag = manglende hold = søgehold.

KITTILISTE OG UDSTYR

BEKLÆDNINGS OG UDSTYRSKONTROL

Tilfældige kontroller af udstyr kan finde sted på ethvert tidspunkt i weekenden. Du behøver ikke at medbringe dit udstyr til registreringsområdet.

OMM OBLIGATORISKE UDSTYRLISTE

Hver enkelt person og hold er ansvarlige for at være ordentligt udstyret til to dages selvstændig løb i udsat terræn sidst i oktober.

Denne liste skal ses som en minimumskrav kun. Tjek vejrudsigten og brug din tidligere erfaring og sunde dømmekraft til at beslutte, hvilket udstyr du skal have på og bære. Arrangørerne forbeholder sig ret til at diskvalificere enhver deltager, som i deres opfattelse ikke har det nødvendige udstyr til at overleve i en nødsituation. Bomuldsklæder er ikke velegnede.

HVER DELTAGER SKAL HAVE PÅ ELLER BÆRE FØLGENDE:

 • Vandtæt jakke med tapede sømme og hætte Vandtætte bukser med tapede sømme
 • Tøj egnet til bjergløb og vandring
 • Varm trøje
 • Hat (ikke en buff), handsker og sokker
 • Fodtøj egnet til terræn
 • Pandelygte, der er i stand til at give brugbar belysning i mindst 12 timer
 • Fløjte og kompas Kort (som leveret)
 • Isoleret sovesystem
 • Førstehjælpsudstyr
 • Overlevelsesbivi (ikke et tæppe)
 • Rygsæk Nødrationsføde (skal stadig være ved målstregen)
 • Vanddunk/ blærer
 • Blyant til kortmarkering (vandtæt papir) i våde forhold
 • Fuldt opladt mobiltelefon
 • Reserve varmt tøj og isoleret sovesystem skal være vandtætte (dvs. i en drybag)

HVERT HOLD SKAL BÆRE FØLGENDE HELE TIDEN:

 • Madlavningsudstyr inklusive bærbart komfur med tilstrækkelig brændstof til løbets varighed plus noget ekstra til nødsituationer, tilbage ved arrangementets afslutning
 • Telt med fastsyet bund
 • Mad til 36 timer til to (eller tre) personer

Vær opmærksom på, at der ikke vil være en affaldscontainere på overnatningspladsen! Løbet er selvstændigt, så du skal bære alt affald med dig tilbage til målstregen søndag. 

SÅDAN KOMMER DU TIL BEGIVENHEDEN SAMT PARKERING AF KØRETØJER

EVENT HQ-LOKATION:

Den nøjagtige placering af Event HQ offentliggøres ikke før sommeren.

PARKERING:

Da parkeringsplads er begrænset, og for at sikre minimal forstyrrelse af det lokale samfund, er vi nødt til at reducere antallet af køretøjer, der ankommer til arrangementet, og beder om din hjælp til at opnå dette. Kør sammen i bil, hvor det er muligt – du kan tilbyde eller søge efter samkørsel via OMM Competitors Facebook-side. Parkering er gratis, hvis du ankommer med mindst 2 personer pr. køretøj. Køretøjer, der ankommer med kun en fører, vil blive opkrævet £ 5,00.

MAXIMUM LÆNGDE PÅ KØRETØJET ER 5,3 m på grund af ruten til parkering. Parkeringen er på græs ad en enkeltsporet vej og markvej (ikke egnet til biler med lav frihøjde). Sørg venligst for, at du kan bakke dit køretøj.

OFFENTLIG TRANSPORT:

Luft – Nærmeste lufthavne er Manchester og Liverpool.

Tog – Nærmeste togstation er Bangor, Gwynedd. Flere tidsplanoplysninger her. Videre rejse til registreringsstedet med bus (se nedenfor) eller taxa (ca. 15 minutters kørsel).

Bus – den lokale busstoppesteder tæt på registreringsstedet på fredag, MEN er ikke tilgængelig søndag. Flere detaljer, når placeringen er offentliggjort.

Samkørsel – Tilmeld dig venligst OMM Competitors Facebook-side for at tilbyde eller søge efter samkørsel.

CAMPING, CAMPERVANS OG OVERNATNING

FREDAGSCAMPING. Dette er gratis, der er ikke behov for at booke. Campingpladsen vil være tæt på event HQ, og der vil være adgang til vand og toiletter. Ønsker du at campere søndag aften, skal du kontakte emma@theomm.com.

AUTOCAMPERE/CAMPINGVOGNE. Der følger mere information om autocampere/campingvogne til OMM 2023.

OVERNATNING. Hvis du ønsker en luksuriøs nattesøvn før og efter OMM, er der mulighed for lokale overnatningsmuligheder fredag og/eller søndag nat.

REGISTRERINGSOMRÅDET

Skranke åbner kl. 15:00 til 22:30 fredag og fra kl. 06:00 til cirka 09:30 lørdag.

 • Spørgsmål skranke. For eventuelle ændringer til dit hold i sidste øjeblik.
 • *Skranke for tidstag afhentning. Du skal have gennemført online registrering FØR du ankommer til begivenheden. Alle holdmedlemmer kan afhente. Skal du afhente lørdag morgen? Sørg for at have tid nok til at komme til starten (starttider offentliggøres, og link til online registrering bliver aktivt 2 uger før begivenheden).
 • *Sikkerhedstracker afhentningsskranke. 1 holdmedlem skal medbringe deres rygsæk, så trackeren kan fastgøres. Her er linket til sporing for at give videre til din familie / venner, hvis du ønsker det.
 • Bilnøgle aflevering. Nøgler kan afleveres ved registreringsområdet eller ved startlinjen på dag 1.
 • Bagageopbevaring. Rejste du med offentlig transport? Vi kan opbevare din bagage.
 • Udstyrscheck. Disse udføres ikke ved registrering, men kan foretages på ethvert tidspunkt i løbet af begivenheden.

*1 holdmedlem bærer tidstaggen, og den anden bærer trackeren.

[Vi vil gøre vores yderste for at passe på dine nøgler og bagage, men kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skade]

MAD OG DRIKKKE

[Husk, at du er helt selvstændig med hensyn til mad/drikke fra din start lørdag til målgang søndag ud over vand på overnatningspladsen, som skal koges som en sikkerhedsforanstaltning.]

Tag et kig på 2023-MENUEN og åbningstiderne HER for at give dig en ide om, hvad der vil være tilgængeligt i 2023.

Der er ikke behov for at forudbestille mad.

Hvis du har en alvorlig allergi eller bekymring, bedes du sende en e-mail til hello@fellbeck.co.uk inden arrangementet.

VI GØR VORES DEL FOR MILJØET

Arrangementer kan være hårde ved engangsartikler som tallerkener og krus. Vores mål er at reducere miljøpåvirkningen fra OMM-arrangementet så meget som muligt. Vi har brug for din hjælp til at gøre dette….

GENBRUG Som med alle vores arrangementer vil vi bruge et specialiseret affaldshåndteringsfirma til at indsamle, sortere og genanvende alt affald fra arrangementet. De arbejder for at holde så meget som muligt af det indsamlede affald ude af lossepladsen og gør al sorteringen uden for arrangementet, så vi ikke behøver at bekymre os om at sortere det på stedet!

DEPONERINGSORDNING Vi vil igen bruge en deponeringsordning for halvliterskrus i baren. En indbetaling på £1,50 får dig et genanvendeligt OMM-halvliterskrus, som du enten kan aflevere, når du er færdig eller beholde som en souvenir! Dette vil drastisk reducere vores brug af plastik og forhåbentlig sætte standarden for kommende arrangementer.

BRUG DIT EGET KRUS Du er velkommen til at bruge dit eget krus til varme drikke i Event HQ; vi vil have krus til rådighed, men vi håber, at ved at bruge dine egne krus kan vi yderligere reducere affald. Hold dit krus klar ved målgang på søndag til saft og vand! Bemærk: Du kan ikke bruge dit eget krus til øl.

HANDLING I NØDSITUATIONER OG PERSONLIG SIKKERHED

HANDLING VED EN NØDSITUATION

Kun når du har brug for HURTIG HJÆLP UDENFOR:

HVIS DU HAR MOBIL TELEFON SIGNAL:

 • Ring 999 (spørg efter politiet og derefter Mountain Rescue). Ring derefter til eventens nødtelefonnummer (se kortet)
 • Tryk på nødknappen på trackeren (stor firkantet knap foran – hold den nede i 3 sekunder – den vil vibrere). Gør dette uanset om du har en mobil signal eller ej. Sørg for, at alle team-medlemmernes mobiltelefoner er tændt.
 • Stabiliser den tilskadekomne og sørg for, at han/hun er varm og i ly og tryk på trackeren nødknap.

  INGEN MOBILSIGNAL:

 • Hvis der ikke er andre muligheder, bør det uskadte holdmedlem forlade området for at få hjælp og MEDBRINGE TRACKEREN (så snart der er mobilsignal, vil trackeren sende lokationen for den skadede og fortsætte med at sende lokationen for trackeren selv).

  SMÅ UHELD/SITUATIONER:

 • Ring til Event HQ’s nødnummer på kortet for hjælp.

PERSONLIG SIKKERHED

 • Afmelding – du skal informere Event HQ personligt (hvis muligt) eller via telefon. Kontakt ikke alarmcentralen, medmindre det er en reel nødsituation.
 • Du skal yde hjælp til andre tilskadekomne deltagere – informer Event HQ ved din tilbagevenden, og vi vil justere din slutningstid om nødvendigt.
 • Lad aldrig konkurrence presset overstyre din dømmekraft. Beslutningen om at starte arrangementet er din, og beslutningen om at trække sig tilbage skal også være din. Pres ikke på ud over det punkt, hvor et holdmedlem begynder at lide af udmattelse eller de første tegn på udsættelse. Gå ikke for længe uden at spise, især senere på dagen, når du begynder at blive træt. Brug altid tilstrækkeligt tøj og regntøj til at holde dig varm og tør.
 • Hvis du ikke kan nå frem til overnatningspladsen, skal du finde et egnet sted og overnatte selvstændigt. I DENNE SITUATION SKAL DU, HVIS DET ER MULIGT, ringe til Event HQ Emergency-nummeret, den nærmeste marshal eller lade et andet hold vide, at du bliver på bjerget.
 • Vær sikker på at bruge Buddy systemet til at kontrollere hinanden for temperaturrelaterede medicinske tilstande.
 • Afslutning og download af tidstagningkort / tag – Det er dit ansvar at komme tilbage til målstregen hver dag og downloade dit tidstagningkort for at lade arrangørerne vide, at du er i sikkerhed. Hvis du ikke har checket ind inden kl. 16.30 søndag, vil der blive igangsat en søgning af de relevante nødtjenester.

Læs videre for nogle nyttige artikler om sikkerhed i bjergene:

999 via tekstbesked – Registrér dig til denne vigtige service inden OMM. Den tillader dig at kontakte 999 via tekstbesked – meget vigtigt, når du måske kun har et telefon signal, der ikke tillader klart tale. Du skal registrere dig, FØR du skal bruge tjenesten – det er hurtigt og nemt. Klik her!

Guide til at tilkalde bjergredning

Først på scenen ved en ulykke? – En nyttig vejledning fra FRA

Hypotermi – Sådan undgår du det og hvad du skal gøre, hvis du får det

Flodkrydsning – Top tips fra BMC, hvis en flodkrydsning er uundgåelig

Flåter og Lyme-sygdom – Alt hvad du behøver at vide om flåter, de små plageånder!

Vær forsigtig omkring køer – Bare i tilfælde af, at du støder på kvæg eller andre husdyr.

TIDSPLAN FOR WEEKENDEN

Nøgle-datoer og tider for OMM

Fredag

 • 15:00 Åbning af registrering og parkering 17:00 Varmt mad tilgængeligt
 • 21:00 Køkkener lukker
 • 21:00 Q&A i marquee
 • 22:00 Bar lukker
 • 22:30 Registrering lukker

Lørdag, løbsdag 1

 • 06:00 Registrering åbner
 • 06:00 Køkkener åbner
 • 08:00 Alle starter åbner (undtagen short score)*
 • 09:00 Short score starter åbner*

Søndag, løbsdag 2

 • Starttider fra 0700*
 • 11:00 Måltid til konkurrent tilgængelig
 • 12:00 Bar åbner
 • 14:00 B + Short Score prisoverrækkelse** 15:30 Elite, A, Long + Medium score prisoverrækkelse**

*Starttider tildelt før arrangementet

** Omtrentlige tidspunkter for prisoverrækkelse

BANE MULIGHEDER

6 baner i alt – 3 Score (pointbaseret konkurrence – flere oplysninger nedenfor) og 3 lineære (tidsbaseret konkurrence – flere oplysninger nedenfor).

Tidligere oplevelse. Vi angiver ikke specifik tidligere erfaring for hvert bane. Læs venligst rådene nedenfor og sørg for, at du fuldt ud udfylder afsnittet “tidligere erfaring” på din tilmeldingsformular. Vi kontakter dig muligvis for at drøfte dit valg, hvis vi mener der er brug for det.

Kort.

Vi bruger 1:40000 Harvey Maps. Kortet er trykt på syntetisk polypropylenpapir, der er vandtæt, rivefast, let foldet og 100 % genanvendeligt.

På startlinjen vil du få udleveret kortet til din bane (et nyt hver dag), som viser alle checkpoints placeringer. Forklaringen viser checkpoint-koder, grid codes, beskrivelse, score banepoint og kontrollukketider. Det er meget vigtigt, at du læser alle disse oplysninger.

Aldersgrænser. For Elite-banen skal alle deltagere være fyldt 18 år på konkurrencedatoen, og mindst én fra hvert hold skal være mindst 20 år gammel. I andre klasser (A,B og Score-baner) skal alle deltagere være fyldt 16 år på konkurrencedagen, og mindst et fra hvert hold skal være fyldt 18 år.

LÆS DETTE, FØR DU BESLUTTER HVILKE BANE DU VIL LØBE.

Afstand/stigning nedenfor er baseret på eksempler på ruter og er kun vejledende. Det er umuligt at give en nøjagtig afstand/stigning for baner, da hvert hold vælger den rute, de tager mellem checkpoints – de viste detaljer er baseret på eksempler på ruter og er kun vejledende. Terræn, vejr, vegetation (og adskillige andre faktorer) ændrer sig hvert år, og det samme gør banerne.

Tag terrænet i betragtning, når du vælger din kurs (sjældent en sti i sigte, tuer, moser og andet, der vil bremse din fremdrift fra din normale hastighed).

Vi planlægger hver bane ud fra den forventede gennemsnitlige sluttid for de 5 bedste hold, og at bruge forholdet på 100m lodret stigning svarer til 1 km flad distance, f.eks. 85 km distance/4000 m stigning er det samme som 95 km/3000 m stigning. Banerne er delt 55 % af distancen på dag 1 og 45 % på dag 2.


SCORE COURSES

Tidsbaseret konkurrence. Deltagerne vælger hvilke checkpoints de vil besøge og ruten mellem dem inden for den tilladte tid, hvert checkpoint giver forskellige point afhængigt af dets placering/sværhedsgrad. Score courses den bedste mulighed for dem, der ønsker fleksibiliteten ved at kunne vælge de distancer, de tilbagelægger, og en bredere vifte af navigationsvalg. Vi anbefaler et score course, hvis dette er dit første OMM. Disse baner er lige så fysisk udfordrende, som du vælger at gøre dem til, da du ikke behøver at blive ude på bakken i hele den tid, du får. Point fratrækkes for at afslutte uden for din tildelte tidsfrist med en hastighed på 2 point pr. minut (eller en del af minut). Disse baner kan være nemmere at gennemføre end en linjebane, men meget vanskelige at klare sig godt konkurrencemæssigt på grund af den øgede mængde planlægning, der kræves.

LONG SCORE

Dag 1: 7 timer. Example map
Dag 2: 6 timer. Example map

Tidsbegrænsning på 7 timer på dag 1 og 6 timer på dag 2, betydelig bjergerfaring og kondition er påkrævet.

MEDIUM SCORE

Dag 1: 6 timer. Example map
Dag 2: 5 timer. Example map

Tidsbegrænsning på 6 timer på dag 1 og 5 timer på dag 2, for at være konkurrencedygtig kræves betydelig bjergerfaring og fitness.

SHORT SCORE

Dag 1: 5 timer. Example map
Dag 2: 4 timer. Example map

Tidsbegrænsning på 5 timer på dag 1 og 4 timer på dag 2.  Dette er den bane, vi vil anbefale til 1. gangs deltagere eller dem, der ønsker at tage en mere afslappet tilgang til konkurrencen. Du skal stadig kunne læse et kort og bruge et kompas.


LINEAR (LINJE) COURSES

På linear cources skal specifikke checkpoints besøges i rækkefølge. Holdene kan frit vælge deres ruter mellem checkpoints. Hurtigste tid vinder.

ELITE COURSE 

Dag 1: 47km (fugleflugt – linje distanse) / 2200m. Example map
Dag 2: 38km (fugleflugt – linje distanse) / 1800m. Example map

Eksempel på rutedata er kun vejledende. Vindertider (lør/søn kombineret) er normalt omkring 12 timer. Det er tilrådeligt at have betydelig tidligere løbserfaring på et passende niveau, f.eks. A Course eller Long Score, før du melder dig til i denne klasse.

A COURSE

Dag 1: 36km (fugleflugt – linje distanse) / 1650m. Example map
Dag 2: 29km (fugleflugt – linje distanse) / 1350m. Example map

Eksempel på rutedata er kun vejledende. Vindertiden (lør/søn kombineret) er normalt i området omkring 11 timer. For at kunne konkurrere på denne bane anbefaler vi stærkt tidligere løbserfaring på B-banen eller en lignende begivenhed.

B COURSE

Dag 1: 25km (fugleflugt – linje distanse)/ 1100m. Example map
Dag 2: 20km (fugleflugt – linje distance) / 900m. Example map

Eksempel på rutedata er kun vejledende. Vindertiden er normalt omkring 8 timer. Der kræves en vis tidligere erfaring i navigation og bjergterræn med et godt konditionsniveau. Vi anbefaler Short Score i stedet for denne bane for dem, der er nye til OMM, da det giver dig mere fleksibilitet med den distance og tid, du bruger på bakken hver dag.

Stadig usikker på hvilket bane skal deltage i? Kontakt emma@theomm.com og spørg om råd.

FORBEREDELSE

Er du ikke sikker på, om du er klar til at deltage i OMM, eller vil du gerne forbedre dine færdigheder?

Så kig ikke længere:

 • OMM Academy – navigation teknikker, pakning af rygsæk, vinter løb og meget mere. Articles & Videos
 • Lær nogle nye færdigheder  OMM Approved Training Providers
 • Opfrisk dine bjergsikkerhedsfærdigheder .here – Flodkrydsninger, hypertermi, tilkaldelse af bjergredning og mere.

Er du stadig ikke sikker på, om du er klar til OMM i oktober?

Tag et kig på nogle af sommerens begivenheder i British Mountain Marathon Calendar eller vær med os næste maj til OMM Lite, den perfekte introduktion til Mountain Marathon-formatet og endnu en fantastisk weekend i bjergene!

OMM UDSTYRSBUTIK

Som altid vil der være mulighed for at opgradere dit udstyr. Udover OMM-sortimentet vil der være et udvalg af de nødvendige ting på udstyrslisten. Og selvfølgelig vil der være et par specielle tilbud, perfekte til at belønne dig selv efter en hård weekend! 

Mere information og tilbud vil blive annonceret tættere på begivenheden.

PRÆMIER OG KRITERIER FOR KLASSER INKL. HUTTON (Militær) TROFÆET

PRÆMIER

OMM er en nonprofit adventure race, og formålet med præmierne er at anerkende enestående præstationer. Derfor uddeler vi præmier i overensstemmelse med følgende retningslinjer, men vi forbeholder os ret til at tilføje, hvor vi finder det relevant.

Vi vil altid tildele præmier til 1. samlede hold, 1. kvindelige hold, 1. hold fra samme familiegeneration, 1. blandet hold og 1. veteranhold.

Hvis der er 5 eller flere hold i en kategori, vil vi tildele en pris til 2. pladsen.

Hvis der er 10 eller flere hold i en kategori, vil vi tildele en pris til 3. pladsen.

Hutton (Military) Trophy vil kun blive tildelt til det højest placerede militære hold på Long Score, hvor begge holdmedlemmer enten skal være i aktiv tjeneste eller have tjent i militæret i mindst 3 år.

Bemærk venligst, at på grund af den måde, veteranhandicapet nu beregnes, vil vi kun tildele en samlet veteranpræmie.

Alle præmie-vindende hold vil blive tildelt en OMM voucher som anerkendelse af deres præstation.

Tidligere vindere – Vindende hold i hver klasse er ikke berettiget til at konkurrere i samme klasse på konkurrencedygtig basis i fremtidige år (dette ekskluderer Long Score og Elite).

OMM Special Recognition Award. Hvis du kender nogen, der deltager i OMM, der fortjener særlig anerkendelse, bedes du kontakte Stuart, Event Director (stuart@theomm.com).

Family Generation Team. Består af 2 medlemmer af samme familie fra forskellige generationer (f.eks. bedstefar/barnebarn, mor/søn).

Bemærk, at fra 2023 vil Family Generation Team-kriterierne ændres til følgende for at opmuntre yngre deltagere til at deltage, afgørende for at sikre fortsættelsen af Mountain Marathons i mange år fremover: “2 medlemmer af samme familie fra forskellige generationer (f.eks. bedstefar/barnebarn, mor/søn), det ene holdmedlem skal være under 21 år.”

Præsentationen af præmierne vil finde sted i eller tæt på hovedteltet afhængigt af vejrforholdene. Der vil være 2 præsentationer af præmierne: B & Short Score kl. 14:00, Elite, A, Long & Medium Score kl. 15:30. Hutton Trophy (militærprisen) vil blive præsenteret på samme tidspunkt som Long Score. Præmierne vil bestå af vouchers til brug på OMM-produkter.

VETERANER HANDICAP

Beregningen af handicapet blev ændret for 2018 efter feedback fra deltagerne; nu tages kun den ældre holdsmedlems alder i betragtning, og kvinder gives en ekstra handicap svarende til 10 år.

Sådan beregnes procenthandicappet:

 • Et hold er berettiget til handicap, hvis begge medlemmer er 45 år eller ældre lørdagen under begivenheden. Dette gælder både mænd og kvinder.
 • For at beregne handicap tilføjes 10 år til kvinders alder, og den højere af holdets to aldre bruges som handicapalder. Handicapprocenten beregnes derefter som 1% for hvert år over 45.
 • Her er nogle eksempler:
 • Et hold på to mænd i alderen 50 og 55 år har en handicap på 10%.
 • Et hold på en mand på 55 år og en kvinde på 50 år har et handicap på 15%.
 • Et hold på en mand på 55 år og en kvinde på 44 år er IKKE berettiget.
 • Et hold på to mænd i alderen 40 og 70 år er IKKE berettiget.

Sådan anvendes procentvis handicap:

 • For en lineær bane reduceres den samlede tid over de to dage med handicapprocenten.
 • For scorebaner øges den samlede pointsum over de to dage med handicapprocenten. Hvis den samlede pointsum over de to dage er negativ, foretages ingen justering.
 • Her er nogle eksempler:
 • Hvis den samlede tid over to dage på en lineær klasse er 8 timer og 30 minutter, og handicapet er 10%, er tiden, der bruges til veteranresultater, 7 timer og 39 minutter.
 • Hvis den samlede score over to dage på en scorebane er 800 point, og handicapet er 20%, er scoren, der bruges til veteranresultater, 960 point.

 

MILITÆRKLASSE – Hutton Trophy

OMM har en velfungerende militærklasse, der konkurrerer om Hutton Trophy. Trofæet doneret af Col Jim Hutton OBE gives til det bedst placerede hold i Long Score begivenheden. Begge holdmedlemmer skal enten være i militæret i øjeblikket eller have tidligere tjenestegjort i mindst 3 år.

Hærkommandører kan vurdere, om OMM bidrager til enhedens individuelle eller kollektive militære træningsresultater (især navigationsfærdigheder), når dem, der planlægger at deltage, har passende erfaring til at tage sikkert del. Politikken “Authorisation for Comparable Activities” (ACSO 3235) skal følges.

Om Hutton Trophy

Hutton Trophy blev præsenteret første gang i 2010 ved OMM Dartmoor. Trofæet blev doneret til OMM af familien til Marine Jamie Hutton, der tragisk blev dræbt i en træningsulykke i 2008. Jamie og hans far, Jim, også kendt som Col Jim Hutton OBE, Royal Marines, var det højest rangerede familiehold i deres kategori i Brecon Beacons OMM i 2004. Trofæet er en Commando Dagger i en klump Dartmoor-granit, som repræsenterer alt det, som arrangementet står for. Designet til at teste teamwork, intelligens, beslutsomhed og en robust sans for humor, tilbyder OMM en anderledes udfordring hvert år.

Hutton (Military) Trophy vil blive tildelt det bedst placerede militærhold i Long Score. Begge holdmedlemmer skal enten være i militæret i øjeblikket eller have tidligere tjenestegjort i mindst 3 år.

MILITÆRKLASSE – Hutton Trophy

OMM har en velfungerende militærklasse, der konkurrerer om Hutton Trophy. Trofæet doneret af Col Jim Hutton OBE gives til det bedst placerede hold i Long Score begivenheden. Begge holdmedlemmer skal enten være i militæret i øjeblikket eller have tidligere tjenestegjort i mindst 3 år.

Hærkommandører kan vurdere, om OMM bidrager til enhedens individuelle eller kollektive militære træningsresultater (især navigationsfærdigheder), når dem, der planlægger at deltage, har passende erfaring til at tage sikkert del. Politikken “Authorisation for Comparable Activities” (ACSO 3235) skal følges.

Om Hutton Trophy

Hutton Trophy blev præsenteret første gang i 2010 ved OMM Dartmoor. Trofæet blev doneret til OMM af familien til Marine Jamie Hutton, der tragisk blev dræbt i en træningsulykke i 2008. Jamie og hans far, Jim, også kendt som Col Jim Hutton OBE, Royal Marines, var det højest rangerede familiehold i deres kategori i Brecon Beacons OMM i 2004. Trofæet er en Commando Dagger i en klump Dartmoor-granit, som repræsenterer alt det, som arrangementet står for. Designet til at teste teamwork, intelligens, beslutsomhed og en robust sans for humor, tilbyder OMM en anderledes udfordring hvert år.

Hutton (Military) Trophy vil blive tildelt det bedst placerede militærhold i Long Score. Begge holdmedlemmer skal enten være i militæret i øjeblikket eller have tidligere tjenestegjort i mindst 3 år.

Støttefonden

Vi tror, at økonomisk baggrund og manglende ressourcer er nogle af de største barrierer for at deltage i vores begivenheder, og der skal tages handling for at skabe mestre fra disse baggrunde, som bedst kan repræsentere de positive historier om Mountain Marathons. Som sådan er vi glade for at meddele, at vi vil tilbyde 20 legater til OMM til dem, der normalt ville have udfordringer med at deltage i begivenheden.

De 20 indgangsbilletter vil også omfatte hjælp til at opfylde kravene på udstyrslisten og få adgang til OMM-teamet for støtte i træning og færdigheder. Ansøgning om legat vil ske ved en personlig erklæring (skriftligt eller via video) til james.gray@theomm.com, hvor det angives, hvorfor man gerne vil have støtte. Støtte fra OMM vil blive givet fortroligt.

20/30/40 ÅRS KLUBBER

Vi uddeler 20/30/40-års klubmærker til den elitegruppe af konkurrencedeltagere og frivillige, der har gennemført 20/30/40 eller flere begivenheder. Masser af yderligere information her. Kontakt venligst emma@theomm.com, hvis du mener, du er berettiget til et klubmærke. Der er mange, der ikke længere er “aktive” i løb og ikke er på vores mailingliste, som måske er berettigede, så giv besked til dem, du kender. Uddelinger vil blive foretaget på arrangementet, hvor det er muligt.

Forpligtelse til gennemgang

Endelig anerkender vi, at folk er passionerede omkring sporten Mountain Marathon-løb og bare ønsker en fair mulighed for at præstere. Vi mener, at vi beskriver et fair system for alle, men uundgåeligt vil vi begå fejl, og vi anerkender, at samfundets forventninger og landskabet ændrer sig hele tiden. Vi ønsker ikke at se sporten Mountain Marathon efterladt tilbage på grund af tradition, men i stedet vokse og pleje denne unikke udfordring for fremtidige deltagere.

Derfor forpligter vi os til at gennemgå vores præmier og lige mulighedsstruktur hvert andet år (næste gang i 2023), men inden for den tid byder vi velkommen til dine tanker om, hvad vi kan gøre bedre, og vi vil forbedre os, hvor vi kan.

RESULTATER OG FOTOGRAFERING

Resultater – Resultaterne vil blive opdateret online hvert 15. minut i løbet af weekenden.

Fotografi – Fotografier vil være tilgængelige online gratis efter begivenheden.

ARRANGØRER & KONTAKT

ORGANISATION OG KONTAKTER

Konkurrencens organisation udføres af en lille hær af ubetalte frivillige hjælpere fra en bred vifte af klubber og organisationer, herunder de mange trofaste veteraner, der hjælper hvert år, og uden hvis erfaring det ikke ville være muligt at afholde sådan en begivenhed. Alle disse frivillige hjælper os til at holde tilmeldingsgebyrerne så lave som muligt til din fordel.

Nedenstående er de primære organisatorer og holdledere:

Event Direktør: Stuart Hamilton stuart@theomm.com

Eventkoordinator / Spørgsmål fra deltagerne: Emma Gill emma@theomm.com

Eventkommunikation/Presseansvarlig: Alistaire McGregor al@theomm.com

Løbskoordinator og -kontrolør: Dave Chapman dave@theomm.com

Registrering: Sharon Fishwick and team

Kommunikation: Andy Neville, Eddy Wane, Andrew Fishwick and team

Bilparkering og busser: Ryan Greenwood og team

Start Dag 1 og Mål Dag 2: Andy Ellis og team

Halvejs-lejre, førstehjælp og start på dag 2: Darren, Laura, Stephen, Andrew og teamet fra Glossop District Scouts

Arrangementets infrastruktur: Simon Peers og teamet fra North Yorkshire Scouts.

DETALJER VEDRØRENDE TILMELDING

EVENT PARTNERS

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.